השבוע ה-40 להריון הגיע, הצירים לא – מה עכשיו?

הריון

השבוע ה-40 להריון נחשב למשמעותי מאחר והלידה מתקרבת ויכולה לקרות בכל יום. בשבוע ה-40 להריון רוב הנשים לחוצות לקראת הלידה הצפויה, אך נשים רבות אינן חוות צירים או סימן אחר שמעיד על כך שהלידה מתקרבת. למעשה, רק כ-6% מהנשים ההרות יולדות בתאריך הלידה המשוער, לכן אין צורך להילחץ אם הצירים עדיין לא הגיעו. החל משבוע […]